Tagged: campagne

kelopttic ads 2

“BRIL”jante printcampagne voor opticien [plaatjes]

“Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen...